Free shipping from €70 within NL, €90 in BE

Het Begrijpen van Tarot: Een Uitgebreide Gids voor Beginners

Tarot is een fascinerende en oude praktijk die al eeuwenlang de verbeelding van mensen prikkelt. Of je nu met nieuwsgierigheid of scepsis kijkt, de symboliek en geschiedenis van tarot bieden een diepgaande manier om de mysteries van het leven te verkennen. Deze gids gaat in op de geschiedenis van tarot, legt uit hoe het werkt, en biedt gedetailleerde interpretaties van elke kaart in het deck, inclusief wat het betekent als kaarten omgekeerd uit het deck komen. Aan het einde heb je een goed begrip van tarot, waardoor het toegankelijk wordt, zelfs als je een complete beginner bent.

De Geschiedenis van Tarot

Oorsprong

De oorsprong van tarotkaarten is enigszins mysterieus, met verschillende theorieën over hun begin. De meeste geleerden zijn het erover eens dat tarotkaarten voor het eerst in Europa verschenen in de 15e eeuw, waarschijnlijk in Italië, als een kaartspel genaamd "tarocchi." Deze vroege tarotdekken werden aanvankelijk niet gebruikt voor waarzeggerij, maar als een spel vergelijkbaar met het moderne brugspel.

Overgang naar Waarzeggerij

Pas in de 18e eeuw werd tarot geassocieerd met het occulte en waarzeggerij. Deze overgang wordt grotendeels toegeschreven aan Antoine Court de Gébelin, een Franse geestelijke en vrijmetselaar, die in 1781 een studie publiceerde waarin hij beweerde dat tarotkaarten van oude Egyptische oorsprong waren en esoterische wijsheid bevatten. Vanaf dat moment verspreidde het gebruik van tarot voor waarzeggerij zich, en verschillende mystieke en occulte tradities begonnen de tarot te adopteren en aan te passen.

Moderne Tarot

In het begin van de 20e eeuw zag tarot weer een belangrijke ontwikkeling met de creatie van het Rider-Waite-Smith deck, ontworpen door Arthur Edward Waite en geïllustreerd door Pamela Colman Smith. Dit deck standaardiseerde de betekenissen en afbeeldingen van de kaarten, waardoor het een van de populairste en meest gebruikte tarotdekken vandaag de dag is.

The Sun Rider Waite Tarot

Hoe Tarot Werkt

De Structuur van het Tarot Deck

Een traditioneel tarotdeck bestaat uit 78 kaarten, verdeeld in twee hoofdsecties: de Grote Arcana en de Kleine Arcana.

 • Grote Arcana (22 kaarten): Deze kaarten vertegenwoordigen belangrijke levensgebeurtenissen, spirituele lessen en diepe archetypische thema's. Elke kaart in de Grote Arcana heeft een unieke naam en betekenis, zoals De Dwaas, De Magiër, en De Wereld.
 • Kleine Arcana (56 kaarten): Deze kaarten zijn verdeeld in vier kleuren (Bekers, Pentakels, Zwaarden, en Staven), elk met 14 kaarten (Aas tot Tien, plus vier Hofkaarten: Page, Ridder, Koningin, en Koning). De Kleine Arcana kaarten vertegenwoordigen alledaagse gebeurtenissen en invloeden.

Het Lezen van de Kaarten

Tarotlezen houdt in dat je kaarten uit het deck trekt en hun betekenissen interpreteert op basis van hun posities in een legging (specifieke lay-out). Veelvoorkomende leggingen zijn de drie-kaart legging (Verleden, Heden, Toekomst) en het Keltisch Kruis, dat een gedetailleerder overzicht van een situatie biedt.

De betekenis van elke kaart kan variëren afhankelijk van de positie in de legging en de omliggende kaarten. Tarotlezers gebruiken vaak hun intuïtie en kennis van de symboliek van de kaart om inzichten en begeleiding te bieden.

Omgekeerde Kaarten

Wanneer een tarotkaart omgekeerd uit het deck komt (ook wel "reversed" genoemd), kan dit verschillende betekenissen hebben. In het algemeen vertegenwoordigen omgekeerde kaarten vaak blokkades, vertragingen, interne reflectie of de schaduwkant van de kaart. Hier is een overzicht van hoe omgekeerde kaarten geïnterpreteerd kunnen worden:

 • Grote Arcana: Een omgekeerde Grote Arcana kaart kan duiden op een vertraging of verstoring van de levensles of het thema dat de kaart vertegenwoordigt. Het kan ook wijzen op een interne uitdaging die overwonnen moet worden.
 • Kleine Arcana: Omgekeerde kaarten in de Kleine Arcana kunnen wijzen op moeilijkheden, obstakels of de noodzaak om intern te reflecteren op de kwesties die door de kaart worden voorgesteld.
Tarot reader with rose quartz crystal

Interpretatie van de Kaarten

Grote Arcana

1. De Dwaas
 •  Rechtop: Nieuwe beginnen, onschuld, spontaniteit, en een vrije geest.
 •  Omgekeerd: Roekeloosheid, onvoorzichtigheid, gebrek aan richting.


2. De Magiër

 • Rechtop: Manifestatie, vindingrijkheid, kracht, geïnspireerde actie.
 • Omgekeerd: Manipulatie, slechte planning, onbenutte talenten.

3. De Hogepriesteres
 •  Rechtop: Intuïtie, heilige kennis, goddelijke vrouwelijke energie, het onderbewustzijn.
 • Omgekeerd: Geheimen, gebrek aan intuïtie, opnieuw verbinding maken met jezelf.

4. De Keizerin
 •  Rechtop: Vrouwelijkheid, schoonheid, natuur, verzorging, overvloed.
 •  Omgekeerd: Afhankelijkheid, verwaarlozing, creatieve blokkades.

5. De Keizer
 •  Rechtop: Autoriteit, structuur, stabiliteit, vaderfiguur.
 •  Omgekeerd: Tirannie, rigide controle, gebrek aan discipline.

6. De Hiërofant (Hoge Priester)
 •  Rechtop: Spirituele wijsheid, religieuze overtuigingen, conformiteit, traditie, instituten.
 • Omgekeerd: Non-conformiteit, rebellie, persoonlijke overtuigingen.

7. De Geliefden
 •  Rechtop: Liefde, harmonie, relaties, waarden, keuzes.
 •  Omgekeerd: Onenigheid, onevenwichtigheden, slechte keuzes.

8. De Zegewagen
 •  Rechtop: Controle, wilskracht, succes, actie, vastberadenheid.
 •  Omgekeerd: Gebrek aan controle, richtingloosheid, agressie.

9. Kracht
 •  Rechtop: Moed, zelfvertrouwen, compassie.
 •  Omgekeerd: Angst, twijfel, gebrek aan zelfbeheersing.

10. De Kluizenaar
 •  Rechtop: Zelfreflectie, introspectie, alleen zijn, innerlijke leiding.
 •  Omgekeerd: Eenzaamheid, isolatie, weigering om naar binnen te kijken.

11. Het Rad van Fortuin
 •  Rechtop: Geluk, karma, levenscycli, bestemming, keerpunt.
 •  Omgekeerd: Pech, weerstand tegen verandering, negatieve cyclus.

12. Gerechtigheid
 •  Rechtop: Eerlijkheid, waarheid, wet, oorzaak en gevolg.
 •  Omgekeerd: Onrechtvaardigheid, oneerlijkheid, onbalans.

13. De Gehangene
 •  Rechtop: Pauze, overgave, loslaten, nieuwe perspectieven.
 •  Omgekeerd: Onvermogen om los te laten, stagnatie, vertraging.

14. De Dood
 •  Rechtop: Einde, verandering, transformatie, overgang.
 •  Omgekeerd: Weerstand tegen verandering, onvermogen om los te laten, stagnatie.

15. Matiging
 •  Rechtop: Balans, gematigdheid, geduld, doel.
 •  Omgekeerd: Onevenwichtigheid, overmatige energie, gebrek aan geduld.

16. De Duivel
 •  Rechtop: Schaduwzelf, gehechtheid, verslaving, beperking, seksualiteit.
 •  Omgekeerd: Vrijheid, loslaten van beperkingen, herstel van controle.

17. De Toren
 • Rechtop: Plotselinge verandering, opschudding, chaos, openbaring, ontwaken.
 • Omgekeerd: Vermijden van rampen, angst voor verandering, weerstand.

18. De Ster
 •  Rechtop: Hoop, geloof, doel, vernieuwing, spiritualiteit.
 •  Omgekeerd: Gebrek aan geloof, ontmoediging, vervlogen dromen.

19. De Maan
 •  Rechtop: Illusie, angst, bezorgdheid, onderbewustzijn, intuïtie.
 •  Omgekeerd: Verheldering, loslaten van angst, waarheid ontdekken.

20. De Zon
 •  Rechtop: Positiviteit, plezier, warmte, succes, vitaliteit.
 •  Omgekeerd: Tijdelijke tegenslagen, pessimisme, gebrek aan enthousiasme.

21. Oordeel
 •  Rechtop: Oordeel, wedergeboorte, innerlijke roeping, vergeving.
 •  Omgekeerd: Zelftwijfel, weigering om te veranderen, onbeslist.

22. De Wereld
 •  Rechtop: Voltooiing, integratie, prestatie, reizen.
 •  Omgekeerd: Onvoltooide doelen, gebrek aan afsluiting, vertragingen.

Kleine Arcana

Bekers (Emoties, Relaties, Verbindingen)

Aas van Bekers

 •  Rechtop: Nieuwe liefde, medeleven, creativiteit, overweldigende emotie.
 •  Omgekeerd: Geblokkeerde of onderdrukte emoties, liefdesverdriet.
Twee van Bekers
 •  Rechtop: Geünificeerde liefde, partnerschap, wederzijdse aantrekking.
 •  Omgekeerd: Onenigheid, miscommunicatie, verbroken relaties.


Drie van Bekers

 •  Rechtop: Viering, vriendschap, creativiteit, samenwerking.
 •  Omgekeerd: Overdreven feest, roddels, gebrek aan gemeenschap.


Vier van Bekers

 •  Rechtop: Meditatie, contemplatie, apathie, heroverweging.
 •  Omgekeerd: Nieuwe mogelijkheden, ontwaken, motivatie.


Vijf van Bekers

 •  Rechtop: Spijt, mislukking, teleurstelling, pessimisme.
 •  Omgekeerd: Vergeven, genezen, perspectief veranderen.


Zes van Bekers

 • Rechtop: Terugblikken op het verleden, jeugdherinneringen, onschuld, vreugde.
 • Omgekeerd: Vasthouden aan het verleden, nostalgie, onvermogen om vooruit te komen.


Zeven van Bekers

 •  Rechtop: Mogelijkheden, keuzes, wensdenken, illusie.
 •  Omgekeerd: Duidelijkheid, besluiten, fantasieën loslaten.


Acht van Bekers

 •  Rechtop: Teleurstelling, verlatenheid, terugtrekking, escapisme.
 •  Omgekeerd: Vasthouden, moeite om los te laten, terugkeer naar de situatie.


Negen van Bekers

 •  Rechtop: Tevredenheid, voldoening, dankbaarheid, vervulling van wensen.
 •  Omgekeerd: Ontevredenheid, oppervlakkige vreugde, onvervulde dromen.


Tien van Bekers

 •  Rechtop: Goddelijke liefde, vreugdevolle relaties, harmonie, afstemming.
 •  Omgekeerd: Verstoorde harmonie, familieconflicten, gebrek aan vervulling.


Page van Bekers

 •  Rechtop: Creatieve kansen, intuïtieve boodschappen, nieuwsgierigheid, mogelijkheden.
 •  Omgekeerd: Emotionele onzekerheid, creatieve blokkades, onvolwassenheid.


Ridder van Bekers

 •  Rechtop: Romantiek, charme, verbeelding, schoonheid.
 •  Omgekeerd: Verbroken beloftes, bedrog, onbetrouwbaarheid.


Koningin van Bekers

 • Rechtop: Medelevend, zorgzaam, emotioneel stabiel, intuïtief, in flow.
 • Omgekeerd: Emotionele instabiliteit, manipulatie, medeplichtigheid.


Koning van Bekers

 • Rechtop: Emotioneel in balans, medelevend, diplomatiek.
 • Omgekeerd: Emotionele manipulatie, gebrek aan controle, afstandelijkheid.
Pentakels (Materiële Rijkdom, Carrière, Fysieke Gezondheid

Aas van Pentakels

 •  Rechtop: Een nieuwe financiële of carrièrekans, manifestatie, overvloed.
 •  Omgekeerd: Verloren kansen, financiële tegenslagen, gebrek aan planning.

Twee van Pentakels

 •  Rechtop: Balans, aanpassingsvermogen, tijdmanagement, prioritering.
 •  Omgekeerd: Overweldigd, gebrek aan organisatie, financiële problemen.

Drie van Pentakels

 •    Rechtop: Teamwerk, samenwerking, leren, implementatie.
 •    Omgekeerd: Gebrek aan samenwerking, slechte planning, werkconflicten.

Vier van Pentakels

 •  Rechtop: Geld sparen, veiligheid, behoudendheid, schaarste, controle.
 •  Omgekeerd: Gierigheid, materialisme, angst voor verlies.


Vijf van Pentakels

 •  Rechtop: Financieel verlies, armoede, gebrek mindset, isolatie, zorgen.
 •  Omgekeerd: Herstel van verlies, hoop, verbetering van financiële situatie.


Zes van Pentakels

 •  Rechtop: Geven, ontvangen, rijkdom delen, vrijgevigheid, liefdadigheid.
 •  Omgekeerd: Ongelijkheid, afhankelijkheid, egoïsme.


Zeven van Pentakels

 •  Rechtop: Langetermijnvisie, duurzame resultaten, doorzettingsvermogen, investering.
 • Omgekeerd: Ontevredenheid, gebrek aan vooruitgang, slechte planning.


Acht van Pentakels

 •  Rechtop: Opleiding, bekwaamheid, harde arbeid, ambacht.
 •  Omgekeerd: Gebrek aan focus, slecht werk, verwaarlozing van talenten.


Negen van Pentakels

 •  Rechtop: Financiële onafhankelijkheid, overvloed, luxe, zelfredzaamheid.
 •  Omgekeerd: Financiële afhankelijkheid, ontevredenheid, overschatte luxe.


Tien van Pentakels

 •  Rechtop: Rijkdom, erfgoed, familie, blijvende zekerheid.
 •  Omgekeerd: Financiële tegenslagen, familiekwesties, instabiliteit.


Page van Pentakels

 •  Rechtop: Nieuwe carrièrekansen, manifestatie, financiële berichten.
 •  Omgekeerd: Gebrek aan focus, luiheid, misgelopen kansen.


Ridder van Pentakels

 •  Rechtop: Efficiëntie, routine, conservatisme, methodisch.
 •  Omgekeerd: Stagnatie, starheid, onvermogen om vooruit te gaan.


Koningin van Pentakels

 •  Rechtop: Praktisch, moederlijk, verzorgend, veilig, financieel welvarend.
 •  Omgekeerd: Overbezorgdheid, materialisme, gebrek aan stabiliteit.


Koning van Pentakels

 •  Rechtop: Discipline, controle, overvloed, stabiliteit, zekerheid.
 •  Omgekeerd: Materialisme, gierigheid, gebrek aan leiding.
Zwaarden (Intellect, Conflicten, Macht)

Aas van Zwaarden

 •  Rechtop: Doorbraak, nieuwe ideeën, mentale helderheid, succes.
 •  Omgekeerd: Verwarring, verkeerde communicatie, mislukkingen.


Twee van Zwaarden

 •  Rechtop: Besluiteloosheid, keuzes, impasse, vermijden.
 •  Omgekeerd: Beslissing nemen, verwarring, informatie onthuld.


Drie van Zwaarden

 •  Rechtop: Hartzeer, verdriet, verlies, scheiding.
 •  Omgekeerd: Genezing, vergeven, loslaten van pijn.

Vier van Zwaarden

 •  Rechtop: Rust, herstel, meditatie, ontspanning.
 •  Omgekeerd: Rusteloosheid, burn-out, onvermogen om te ontspannen.


Vijf van Zwaarden

 • Rechtop: Conflict, vijandigheid, nederlaag, overwinning ten koste van anderen.
 • Omgekeerd: Verzoening, wegstappen van conflicten, leren van fouten.


Zes van Zwaarden

 •  Rechtop: Overgang, verandering, rite van passage, herstel.
 •  Omgekeerd: Vastzitten, moeilijkheden loslaten, weerstand tegen verandering.


Zeven van Zwaarden

 •  Rechtop: Bedrog, verraad, geheimen, sluipen.
 •  Omgekeerd: Geheimen onthuld, eerlijkheid, confrontatie.


Acht van Zwaarden

 •  Rechtop: Gevangen zijn, beperkingen, zelfopgelegde beperkingen.
 •  Omgekeerd: Vrijheid, oplossingen vinden, ontsnappen aan beperkingen.


Negen van Zwaarden

 •  Rechtop: Angst, zorgen, nachtmerries, depressie.
 •  Omgekeerd: Angst overwinnen, verbetering, verlichting.


Tien van Zwaarden

 •  Rechtop: Eindes, verraad, bittere waarheid, diepe wonden.
 •  Omgekeerd: Herstel, nieuw begin, leren van pijn.


Page van Zwaarden

 •  Rechtop: Nieuwsgierigheid, intelligentie, speurneus, nieuwe ideeën.
 •  Omgekeerd: Spionage, gebrek aan informatie, onvolwassen communicatie.


Ridder van Zwaarden

 •  Rechtop: Snelheid, ambitie, actie, focus.
 •  Omgekeerd: Roekeloosheid, impulsiviteit, ondoordachte beslissingen.


Koningin van Zwaarden

 •  Rechtop: Onafhankelijk, eerlijk, principieel, scherpzinnig.
 •  Omgekeerd: Koud, kil, kritisch, onverbiddelijk.


Koning van Zwaarden

 •  Rechtop: Intellectueel, rationeel, gezaghebbend, eerlijk.
 •  Omgekeerd: Manipulatie, tirannie, misbruik van macht.
Staven (Creativiteit, Actie, Wens)


Aas van Staven

 • Rechtop: Inspiratie, nieuwe kansen, groei, potentieel.
 • Omgekeerd: Uitstel, gebrek aan richting, ongebruikte energie.


Twee van Staven

 • Rechtop: Vooruit plannen, toekomstperspectieven, beslissingen.
 • Omgekeerd: Angst voor het onbekende, gebrek aan planning, besluiteloosheid.


Drie van Staven

 • Rechtop: Uitbreiding, vooruitgang, visie, ondernemerschap.
 • Omgekeerd: Vertraging, tegenslagen, onvoorziene obstakels.


Vier van Staven

 • Rechtop: Viering, harmonie, huis, gemeenschap.
 • Omgekeerd: Onstabiliteit, spanning, gebrek aan harmonie.


Vijf van Staven

 • Rechtop: Conflict, concurrentie, spanning, strijd.
 • Omgekeerd: Resolutie van conflicten, samenwerking, vrede.


Zes van Staven

 • Rechtop: Succes, overwinning, erkenning, publieke lof.
 • Omgekeerd: Vertraging van succes, gebrek aan erkenning, trots.


Zeven van Staven

 • Rechtop: Verdediging, vechten voor overtuigingen, standhouden.
 • Omgekeerd: Overweldigd, opgeven, gebrek aan vertrouwen.


Acht van Staven

 • Rechtop: Snelheid, voortgang, beweging, snelle actie.
 • Omgekeerd: Vertraging, stagnering, chaos.

Negen van Staven

 • Rechtop: Veerkracht, moed, bescherming, doorzettingsvermogen.
 • Omgekeerd: Uitputting, defensief, wantrouwen.


Tien van Staven

 • Rechtop: Last, verantwoordelijkheid, druk, werkdruk.
 • Omgekeerd: Verlichten van lasten, delegeren, burn-out.


Page van Staven

 • Rechtop: Enthousiasme, exploratie, nieuwe paden, potentieel.
 • Omgekeerd: Gebrek aan richting, ongeduld, gebrek aan follow-through.


Ridder van Staven

 • Rechtop: Energie, passie, avontuur, impulsiviteit.
 • Omgekeerd: Roekeloosheid, ongeduld, instabiliteit.


Koningin van Staven

 • Rechtop: Moed, vertrouwen, onafhankelijkheid, sociaal.
 • Omgekeerd: Knapperigheid, veeleisend, jaloers.


Koning van Staven

 • Rechtop: Visie, leiderschap, eer, ondernemerschap.
 • Omgekeerd: Impulsiviteit, dictatuur, onrealistische verwachtingen.

 

Tarot Reading

Conclusie over Tarot

Tarot biedt een rijkdom aan symboliek en inzichten die kunnen helpen bij het verkennen van persoonlijke vragen en levenssituaties. Door de geschiedenis te begrijpen, vertrouwd te raken met de betekenissen van de kaarten, en ook te weten hoe omgekeerde kaarten geïnterpreteerd kunnen worden, kun je beginnen met het lezen van tarot en het toepassen van de wijsheid die het biedt. Of je nu op zoek bent naar spirituele begeleiding, zelfreflectie, of gewoon nieuwsgierig bent, tarot kan een waardevolle aanvulling zijn op je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Leave a comment